Iva Bednaříková, výživová poradkyně

Iva	Bednaříková

Tři roky jsem pracovala v NATURHOUSE jako zaměstnanec, výživová poradkyně, a tato práce mne nepopsatelně nadchla. Věděla jsem, že už nikdy nic jiného dělat nechci. Potřebuji práci s lidmi, být součástí změn, vidět výsledky své práce. Tato práce je specifická v tom, že se o klienty staráte, zajímáte, podporujete, nové klienty si získáváte, ovlivňujete jejich životní změny, jste jejich průvodci na této cestě. Jste svědky růstu sebevědomí u žen, které zhubnou, cítí se proto krásné, přitažlivé, odváží se pestřeji oblékat, více se sobě věnují, věří si. Je krásné u těchto změn být. Je to výsledek společného úsilí mne – poradce – a klienta. Když přišla nabídka na možnost řídit si pobočku NATURHOUSE v Brně na Orlí sama jako franchisant, neváhala jsem. Velmi mne to těší, moje práce je můj koníček, nikdy jsem nebyla spokojenější. Děkuji vedení NATURHOUSE za tuto možnost i za podporu, kterou nadále mám.

Pro výživovou poradkyni a franchisantku NATURHOUSE v jedné osobě Ivu Bednaříkovou z Brna, Orlí ulice je její práce koníčkem. Před několika lety začínala jako zaměstnankyně, poté si pobočku odkoupila. Jak se k jejímu rozhodnutí podnikat postavila její rodina, co nezbytného v podnikání se naučila a co vnímá jako nejdůležitější?

 1. Ivo, co Vás přivedlo k myšlence začít podnikat jako franchisantka a otevřít si výživovou poradnu NATURHOUSE?
  Tři roky jsem byla zaměstnána jako výživová poradkyně na pobočce v NATURHOUSE v Brně. Když přišla nabídka, zda bych mohla pobočku vlastnit, řídit, odkoupit a začít podnikat jako franchisantka, neváhala jsem. Práce mne velmi bavila i dál baví, a už v době, když jsem byla zaměstnána, jsem se snažila, aby byla pobočka na velmi dobré úrovni, což se i dařilo. Takže jsem si v podstatě odkoupila to, co jsem tam vybudovala. A chuť v tom pokračovat tam byla velká a je nadále. Opravdu dělám to, co mne baví. Moje práce je mi koníčkem.
 2. Měla jste před vstupem do sítě zkušenosti s byznysem v této oblasti?
  Neměla. Dříve jsem pracovala v oblasti logistiky dopravy, takže obor to byl zcela jiný, nicméně stejná píle, perfektní plánování, nastavení režimu, tah na branku, jednání s lidmi… schopnost rychlého rozhodování, umění jednat s lidmi… to tam bylo… to je potřeba i v tomto oboru. Musela jsem se naučit odbornost v rámci poradenství ve výživě a zdravého životního stylu. Protože je to oblast velmi dynamická a nové objevy přicházejí prakticky každý den, kontinuálně se v tomto oboru vzdělávám.
 3. Co na Vaše rozhodnutí dát své jméno dohromady s NATURHOUSE říkala rodina?
  Rodina mne podpořila a moje starší dcera v NATURHOUSE pracovala brigádně už se mnou přes rok, práci dobře znala a slíbila mi svoji pomoci i v případě, když si pobočku koupím.Takže podpora od rodiny tam byla a trvá dále.
 4. S jakými problémy jste se musela na začátku podnikání vypořádat? Po jak dlouhé době se Vám začalo dařit?
  Problémy až tak zásadní nebyly, když jsem si pobočku kupovala, docházelo zrovna ke stěhování na jiné místo opodál, ale to nemělo na chod větší vliv. Všichni klienti šli za mnou, jen na jiné místo v centru Brna, ale musela jsem se naučit vedení pobočky zorganizovat, plánovat nákup zboží, sehnat si účetní, zaškolit další asistentku, umět být šéfem, nejen zaměstnancem. V tomto byla velká změna, ale myslím, že jsem se s tím dobře popasovala. A dařit se začalo ihned. Je-li u mne klientům dobře, vidí-li výsledky, jsou-li spokojeni, pak o tom mluví, svoji kladnou zkušenost předávají dál své rodině, přátelům, kolegům v práci. To se pak odráží v tom, že do mé poradny na první konzultaci přijdou skvěle informovaní klienti, kteří vědí, co je čeká. Kladné doporučení od klientů je pak pro mě nejlevnější a nejúčinnější marketingový nástroj.
 5. Co je podle Vás tím nejdůležitějším, aby byla Vaše pobočka úspěšná?
  To nejdůležitější je dobře odvedená práce – tedy spokojený štíhlý klient, který, když přijde a řekne si, co chce, tak to i dostane. A je-li spokojený, mluví o tom, doporučuje nás dál jako dobrou značku, firmu, prostě proto, že něco umíme a cítil se u nás komfortně. A snažím se, aby se lidé ke mně rádi vraceli, tím nemyslím, že opět přiberou a chodí znovu, ale že se rádi zastaví, občas i v udržovací etapě navštíví poradnu, stoupnou na váhu, přesvědčí se, že se něco naučili a vše je v pořádku, a že NATURHOUSE berou jako příjemné místo, kam rádi zajdou. A když se i podaří něco přibrat, vědí, že jim opět pomůžu. Za těch 5 let mého působení mi na 50 klientů poskytlo svůj jedinečný příběh o své cestě k vysněné postavě. Hřejí mě u srdce jejich proměny a jsem šťastná, že jsem je na té cestě mohla doprovázet a být jim oporou.
 6. Co vnímáte jako hlavní pozitiva podnikání formou franchisingu?
  Je to podnikání s podporou. Beru to jako velkou výhodu, od samotného začátku procházím různými školeními, workshopy, NATURHOUSE University. V momentě, kdy si nevím s čímkoliv rady, je tu pro mě profesionál ve svém oboru, který mi konstruktivně poradí a pomůže. Navíc značka má společnou reklamu, společné akce. S ostatními franchisanty sdílíme pozitivní zkušenosti, radíme si a podporujeme se navzájem.
Iva Bednaříková - výživová poradkyně
Iva Bednaříková - výživová poradkyně
Iva Bednaříková - výživová poradkyně